Polityka prywatności i RODO

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych użytkownikowi strony informacji. Poniżej znajduje się spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które kolejno administrator udziela odpowiedzi.

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

# 2: Z kim można kontaktować się w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?

# 3: Jakie informacje na Państwa temat posiadamy?

#4: Skąd mamy Państwa dane osobowe?

# 5: Czy Państwa dane są bezpieczne?

# 6: W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

# 7: Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

# 8: Kim są odbiorcy Państwa danych osobowych?

# 9: Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

# 10: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Państwa danych osobowych?

# 11: Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

# 12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

# 13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

# 14: Czy można wyłączyć pliki cookies?

# 15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

# 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

# 17: Czy śledzimy Państwa zachowania podejmowane w ramach naszej strony?

# 18: Czy kierujemy do Państwa targetowane reklamy?

# 20: Czym są logi serwera?

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili Użytkownik może kontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres kontakt@gruntypremium.pl

# 1: Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem strony i Państwa danych osobowych jest GP Czerniawski i bracia Stanko spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy ul. Wawrzyniaka 3, 53-022 Wrocław, NIP: 897188794.

# 2: Z kim można kontaktować się w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością użytkownicy strony mogą kontaktować się pod adresem e-mail kontakt@gruntypremium.pl

# 3: Jakie informacje na Państwa temat posiadamy?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Państwa temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,

Zakres przetwarzanych danych zostały precyzyjnie opisane w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

§ 4: Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Dane, które przetwarzamy dostarczane są za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej, której dotyczy niniejsza polityka.

# 5: Czy Państwa dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Państwa danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem kontakt@gruntypremium.pl

# 6: W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing bezpośredni – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • marketing własny- art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko lub inne znajdujące się w korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką Państwo z nami prowadzili (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Archiwum – szczegóły

W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazaliśmy terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją przez nas określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Marketing własny  – szczegóły

W ramach naszej strony korzystamy z marketingu własnego, którym może być np. wyświetlenie targetowanej reklamy podczas przeglądania Internetu.

Nasza strona może również gromadzić informacje na temat Państwa aktywności i na tej podstawie wyświetlać Państwu targetowane reklamy podczas przeglądania Internetu. Jeżeli jednak nie jesteście Państwo zarejestrowanym użytkownikiem, informacje wykorzystywane w tym celu nie mają charakteru danych osobowych.

Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na marketingu własnych produktów.

Marketing bezpośredni  – szczegóły

W ramach naszej strony internetowej i znajdującego się na niej formularza kontaktowego mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na kontakt z naszej strony w sprawie przyszłych oferowanych przez nas produktów i usług. Podstawą przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest udzielona zgoda. Dane w takim przypadku będą przetwarzane przez nas do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody możliwe jest w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami pod adresem wskazanym w punkcie 2 niniejszej polityki prywatności.

Analiza, statystyka, optymalizacja – szczegóły

Zbieramy informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania naszych stron internetowych, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te poddajemy analizie w celu optymalizacji naszych stron pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji. W większości przypadków informacje przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych.

Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji naszych stron internetowych.

# 7: Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziecie Państwo te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania.  

# 8: Kim są odbiorcy Państwa danych osobowych?

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać Państwa dane osobowe,

dostawca systemu CRM, w którym przechowujemy Państwa dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,

 • kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do świadczenia pomocy prawnej na naszą rzecz,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Korzystamy z narzędzi, które gromadzą na temat użytkownika szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której użytkownik korzysta,
 • przeglądane postronny naszej witryny,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzą użytkownicy do naszej strony,
 • przedział wieku, w którym się znajduje użytkownik naszej strony,
 • płeć użytkownika,
 • przybliżona lokalizacja użytkownika ograniczona do miejscowości.
 • Zainteresowania użytkownika określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacje te same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych. Ponieważ informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy, informacje te przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegóły w tym zakresie postaraliśmy się opisać w dalszej części niniejszej polityki, w ramach wyjaśnień poświęconych poszczególnym narzędziom.

# 9: Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Państwa danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

Przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

 • usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.

Przypominamy w tym miejscu również, że korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić anonimowe informacje na Państwa temat. Wspominaliśmy o tym już kilkukrotnie w ramach niniejszej polityki, w tym również w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

# 10: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Państwa danych osobowych?

Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.

Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają na Państwa istotnego wpływu, ponieważ nie różnicują Państwa sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możecie Państwo z nami zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Państwa spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Państwa w ramach naszej strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Państwa zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Państwa do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, można znaleźć tutaj: http://www.youronlinechoices.com.

Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Państwa identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

Działania w zakresie kierowania do Państwa reklam w zależności od Państwa aktywności na naszej stronie oraz podejmowanie działań optymalizacyjnych nie wpływa na Państwa w istotny sposób. Dlatego w tym zakresie opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

# 11: Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie Państwa żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możecie Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli w Państwa opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinniście Państwa wskazać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyliście nam na podstawie umowy lub Państwa zgody; możecie Państwo nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę Państwo wyrazili,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzicie Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zawsze możecie się Państwo również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Państwu informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślecie Państwo wiadomość na adres kontakt@gruntypremium.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możecie Państwo wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

# 12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

# 13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Państwa zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Państwa rzecz usługi drogą elektroniczną.

W zakresie Państwa zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyrażacie Państwo poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmujemy, że godzicie się Państwo na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Państwa przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego Państwo korzystacie.

Prosimy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujecie Państwo pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej stronie mogą być dla Państwa niedostępne.

# 14: Czy możecie Państwo wyłączyć pliki cookies?

Tak, możecie Państwo zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej, blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies, blokować pliki cookies konkretnych witryn, lub usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możecie Państwo z niego skorzystać, jeśli nie chcecie, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).

# 15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak np. utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta, zapamiętanie ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do koszyka.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Państwa ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

# 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszej strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 • Google Analytics,
 • Google Tag Manager,
 • Google AdWords,
 • Facebook Custom Audiences,
 • Facebook, Twitter, LinkedIN, Pinterest (pliki cookies narzędzi społecznościowych),

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

Google Analytics – szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Państwa identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

 • raporty demograficzne i zainteresowań,
 • remarketing,
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Tag Manager – szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umożliwiającego zarządzanie tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie

kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i

podejmować działania mające na celu ulepszanie naszej strony. Google Tag Manager

nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Państwa identyfikację, jednakże narzędzie to powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane.

Google AdWords – szczegóły

Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Państwa urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Państwa aktywności na naszej stronie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacją jesteśmy w stanie wyświetlać Państwu reklamy w ramach sieci Google w zależności od Państwa zachowań na naszej stronie. Przykładowo, jeżeli wyświetlicie Państwo jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będziemy mogli skierować do Państwa reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą. Reklama ta zostanie wyświetlona Państwu w ramach sieci Google podczas korzystania przez Państwa z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp.

Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Państwa identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Państwem jako użytkownikiem usług Google.

My, korzystając z Google AdWords, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Państwu naszą reklamę.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziliście Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Państwa dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.

Jeżeli nie chcecie Państwo otrzymywać personalizowanych reklam, możecie zarządzać  ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google AdSense – szczegóły

Wyświetlamy na naszych stronach reklamy w ramach sieci Google AdSense obsługiwanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na monetyzacji treści przez nas publikowanych.

Nasza strona, w związku z wyświetlaniem na niej reklam w ramach sieci AdSense, zawiera tagi reklam, które wydają Państwa przeglądarce internetowej polecenie wysłania żądania treści reklamowej z serwerów Google. Wraz z treścią reklamową serwer wysyła także plik cookie. Pliki cookies wykorzystywane są do wyświetlania reklam na podstawie Państwa poprzednich odwiedzin na naszej stronie lub w innych witrynach internetowych. AdSense używa plików cookie również po to, by poprawiać jakość reklam. Często zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które Cię interesują, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które już Państwo widzieliście.

Podkreślamy, że my, korzystając z Google AdSense, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Państwa identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Państwem jako użytkownikiem usług Google.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziliście Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa kontem Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Państwa dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.

Jeżeli nie chcecie Państwo otrzymywać personalizowanych reklam, możecie zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Facebook Custom Audiences – szczegóły

W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Państwa reklam spersonalizowanych pod kątem Państwa zachowań na naszej stronie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej witryny. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. W zależności od Państwa aktywności na naszych stronach możecie Państwo trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

Informujemy Państwa jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami zebranymi o Państwu w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możecie Państwo szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możecie Państwo również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziecie Państwo  przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

Narzędzia społecznościowe – szczegóły

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter, Pinterest.

Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Państwa przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Państwa temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzacie Państwo stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteście, aby pokazać Państwu, którzy z Państwa znajomych również lubią naszą stronę.

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądacie Państwo naszą stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

Jeśli zalogowaliście się  Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli nie chcecie Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musicie się Państwo wylogować z tego serwisu. Możecie również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Państwa profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Państwa osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniacie Państwo jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na naszej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Państwa profilu.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności poszczególnych usługodawców:

# 17: Czy śledzimy Państwa zachowania podejmowane w ramach naszej strony?

Tak, korzystamy z narzędzi Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Custom Audiences, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Państwa aktywności na naszej stronie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich.

# 18: Czy kierujemy do Państwa targetowane reklamy?

Tak, korzystamy z Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszej strony. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich.

§ 19: W jaki sposób możecie Państwo zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Państwa wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziecie Państwo listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

# 20: Czym są logi serwera?

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystacie. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Data publikacji: 18.06.2021